Garantie op Flat Houses

Flat Houses geeft om haar producten en doet haar uiterste best om deze in topconditie te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er bij een bestelling schade oploopt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging. Stuur een mailtje naar info@flathouses.nl en Flat Houses komt er zo snel mogelijk op terug! Het is handig als je een foto maakt van jouw product met de door jou erkende gebreken, zo kan de situatie beter worden ingeschat en word je sneller geholpen.

Flat Houses garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan ten tijde van de levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

Flat Houses wijst je erop dat er geen sprake van garantie is in de volgende gevallen:
- Indien de melding van de klacht over het geleverde product niet binnen 12 maanden is gedaan.
- De slijtage van het geleverde product als normaal kan worden beschouwd.
- Er beschadiging van het geleverde product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Het is aan te raden om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@flathouses.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk het geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer jouw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om jouw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.