Privacy beleid Flat Houses

In dit privacy beleid leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken, hoe wij die bewaren, beschermen en hoe wij deze verwerken. Dit privacy beleid wordt toegepast op onze website www.flathouses.nl en via de service die wij bieden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Wij respecteren jouw privacy. Flat Houses kan persoonsgegevens voor verschillende doeleinden gebruiken:
- het afhandelen van jouw betaling;
- het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
- om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- om goederen en diensten bij je af te leveren;
- Flat Houses analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
- Flat Houses verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Flat Houses verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- E-mailadres;
- IP-adres;
- Bankrekeningnummer;
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
- Locatiegegevens;
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
- Internetbrowser en het apparaat type.

De gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna verwijderd. Dit is namelijk de wettelijke bewaartermijn voor facturen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flathouses.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Flat Houses neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Flat Houses) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Flat Houses verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tao.Co blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

www.flathouses.nl werkt samen met Mollie Payments, voor de betaalwijze, PostNL voor de verzendmethode en Jouwweb die de webshop faciliteren. Jouwweb maakt gebruik van Google Analytics om statistieken te kunnen weergeven over de Flat Houses webshop. Er is gekozen voor anonieme IP-adressen bij Google Analytics. Dit is heel privacy bewust.  De gegevens die je bij ons invoert worden ook gebruikt door deze instanties om de bestelling van de klant af te handelen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van jouw bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingaangifte).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Flat Houses gebruikt alleen technische-, functionele- en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Cookies zijn essentieel voor de werking van onze website, zorgen ervoor dat je onze website veilig kan bezoeken en sporen bugs en storingen in onze website op. Door het bewaren van cookies zorgen wij er onder andere voor dat:
• jouw items bewaard blijven in jouw winkelwagen;
• je ingelogd blijft en zonder hinder kan shoppen;
• de website efficiënt werkt;
• je items kan delen via social media zoals Facebook en Google.

Je kan de cookies instelling aanpassen in jouw browser, als je niet wil dat cookies worden gestuurd naar jouw computer. Let wel op dat sommige functies van onze website misschien niet goed werken zonder cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Flat Houses en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@flathouses.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Flat Houses wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Je hebt altijd de mogelijkheid om een beroep te doen op een van de rechten die jij op basis van de wet hebt verkregen, zoals het recht op inzage of wijziging van persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan binnen de gestelde termijn voldoen aan dit beroep of jou informeren wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn. Neem contact met info@flathouses.nl indien je vragen hebt hierover.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Flat Houses neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Flat Houses webshop maakt gebruik van een veilige HTTPS-verbinding (met SSL-certificaat). Met zo'n beveiligingscertificaat weet je zeker dat het verkeer met jouw website op een veilige manier plaatsvindt. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@flathouses.nl